Ugri-Bugri Tehetségműhely

„Ugri-bugri” Testi-kinesztetikus tehetségműhely bemutatása

Az Ugri – bugri tehetség csoportot, a testi-kinesztetikus tehetségterületen belül az átlagon felüli, motivációs és kreatív adottságokkal rendelkező gyermekek alkotják. A mozgásban motivált, lelkes kis tagok nagy örömmel sajátítják el a talajtorna bizonyos elemeit a szertorna apró részelemeit. Gyakorolják a labdajátékokat atlétikai mozgásokat. A zenés mozgásos koreográfiák közös megalkotása, mozgáskreativitásuk kibontakoztatására ad lehetőséget. A gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva minden kis műhely tag sikerélményhez juthat, az erős és a gyenge oldalaik fejlesztésére is hangsúlyt fektetve.

Fontosnak tartjuk a műhelytevékenységekben a kiegészítő tevékenységek és a ráhangoló játékok tervezését. Így minden gyermeknek sikerül élményeket szereznünk.

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében a torna iránt érdeklődő gyermekek számára szeretnénk hasznos mozgásanyagot megtanítani. A célgyakorlatok rendszeres gyakorlása játékok keretein belül, életkori sajátosságokat is figyelembevéve. A tornagyakorlatoknak megfelelő célgyakorlatok az egyensúlyérzéket, az erőt, ízületi lazaságot, mozgékonyságot téri tájékozódó képességet fejlesztjük. A természetes támaszgyakorlatok pontos gyakoroltatásával és kivitelezésével segítjük elő a bonyolultabb tornagyakorlatok végzését. Az egyensúlygyakorlatok játékban feladatként vannak jelen. A talajtorna gyakorlati elemeinek elsajátítása és gyakorlása során sajátos foglakoztatási formát alkalmazunk. A segítő és rávezető eljárásokat fokozottan alkalmazzuk. A támaszugrások a nehézségi fokozatok szerint történő beütemezése és a segítő rávezető eljárások alkalmazásával minden gyermeket sikerélményhez juttathatunk.

A tornavonatkozású főgyakorlatok végrehajtásának változatai, eltérő nehézségi fokozatai differenciálás lehetőségét biztosítják. Egy foglakozás keretében a főgyakorlatot legalább kétféle változatban (könnyebb- nehezebb) formában tervezzük. A testnevelési játékok beütemezésével a tornavonatkozású gyakorlatok elemei készségszintre juttathatók tudatos tervezés által. Az egyéni fejlődés nyomon követése szerint a mozgásfeladatok kivitelezése harmonikus, pontos. Mozgástempójuk átlagos, egyensúlyérzékük biztos. Ritmusérzékük kialakult vagy kialakulóban levő. Téri tájékozódásuk saját testen, térben, síkban is kialakult. Finommotorikájuk, fejlett. Átlagon felüli motivációs és kreatív adottságokkal rendelkeznek. Az erős oldaluk mellet különböző területeken egyéni képességeik alapján fejlesztjük őket a mozgás kognitív funkciókra gyakorolt hatásával, különböző szociális és egyéb képességfejlesztő játékokkal, kiegészítő tevékenységekkel, gazdagító programokkal.