Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az intézmény neve: Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 
5530 Vésztő, Kossuth u. 62.
Telefon:66/476-010;

e-mail: ovoda@veszto.hu
OM azonosító: 
202450

Tájékoztató a felvételi lehetőségről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC . törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31 .napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A beiratkozás ideje, az engedélyezett csoportok száma:

Az óvodai beiratkozások idejéről és módjáról Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. februárjában dönt.

Az engedélyezett csoportok száma: 10 csoport

Az intézményben fizetendő térítési díj:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015.évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember l-jei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét. Az ingyenes gyermekérkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj 

  • 800 Ft/nap/fő (Óvoda 3-szori étkezés)
  • 838 FT/nap/fő (Bölcsőde 4-szeri étkezés)

A fenntartó értékelése:

A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat Vésztő Város Önkormányzatánál lehet megtekinteni.

Az óvoda nyitvatartása:

Hétfőtől-péntekig 6.30-17.00 óráig
Nyári időszakban egy óvoda folyamatosan nyitva tart

A nevelési év 2023. szeptember 1.-től, 2024. augusztus 31.-ig tart.

  1. decemberében az Ünnepek közötti időben Fenntartói jóváhagyással az Óvoda zárva tart.
  2. 06.21 – 2021.08.23 közötti időszakban a Komlódi-falvi Óvoda, a Körösparti Óvoda és a Központi Óvoda felváltva fog ügyeletet tartani.

Szervezeti működési szabályzat, a házirend, pedagógiai program megtalálható:

http://www.vesztoinegyszinvirag.hu

Óvodapedagógusok száma: 1 intézményvezető, 2 intézményvezető helyettes, 17 fő óvodapedagógus

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINT
Egyetemi végzettség2
Főiskolai végzettség17
Szakvizsgák száma: 9 (2 fő – 2 szakvizsgával rendelkezik)
Intézményvezető és középvezető (1fő)
Óvodai gyógytestnevelő (3fő)
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” altern. program elmélete és gyakorlata (1 fő)
Óvodai környezeti nevelő (1fő)
Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek (1fő)
Fejlesztő óvodapedagógus (1fő)
Tehetségfejlesztő pedagógus (2fő)
  • Pedagógiai asszisztensek száma: 3 fő
  • Óvodatitkár: 1 fő
  • Dajkák száma: 10 fő
DAJKÁK VÉGZETTSÉG SZERINT
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka5
Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka4

Óvodai csoportok száma: 10

ÓVODAI CSOPORTOKGYERMEKEK LÉTSZÁMA
Központi Óvoda
Ibolya csoport
Pillangó csoport
Napocska csoport
Százszorszép csoport

26
29
29
8
Komlódi-falvi Óvoda
Nyuszi csoport
Cica csoport
Szivárvány csoport

25
29
27
Körösparti Óvoda
Napsugár csoport
Meserét csoport
Szivárvány csoport

24
24
23

Kisgyermeknevelő-gondozók száma: 6 fő

Bölcsődei csoportok száma: 3

CSOPORT NEVE:GYEREKEK SZÁMA
Micimackó12
Napsugár12
Őzike11

Vésztő, 2023. október 5.

Pardi Gézáné
intézményvezető