Vésztöi Óvodásokért Alapítvány

A Vésztői Óvodásokért Alapítványt 1997-ben alapította a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde akkori vezetése. Az alapítvány feladatait az óvoda dolgozói, a kuratórium tagjai látják el. Célja a szervezetnek az óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása, képességfejlesztése, ismeretszerzés céljából szervezett kirándulások, munkaközösségi szakmai kirándulások, tanfolyamok anyagi támogatása. A szociálisan rászoruló gyermekek esetében az iskolai életre való felkészítésük segítése, fejlesztő taneszközök beszerzése. Az alapítvány fennállásának 26 éve alatt részt vállalt jótékonysági estek szervezésében. Az eseményből befolyt összegeket az óvodás gyermekek karácsonyi ajándékára fordítottuk. Alapítványunk bevétele az adó 1%-nak felajánlásából, az önkormányzat által kiírt működés és céljellegű pályázatból, valamint magánszemélyek pénzadományából tevődik össze. A felhasználható keretből a nyári, udvari élet színesítését, az úszásoktatás megvalósulását finanszírozzuk. A gyermekek számára DIFER fejlesztőfüzeteket vásárolunk. Az elmúlt években az óvoda számára asztalokat, székeket, valamint a bölcsődénknek laptopot és nyomtatót szereztünk be. Az óvoda által szervezett szakmai napunkra meghívott előadók tiszteletdíját finanszíroztuk az összegből. Szakmai kirándulások (intézmények közötti szakmai kapcsolattartás, jó gyakorlatok megismerése, egymástól való tanulás lehetősége) költségeinek egy részét is átvállalta az alapítványunk.

Elnök: Pásztor Éva

Alelnök: Piszterné Pesti Erzsébet