Központi óvoda

 

A Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája az intézmény székhelye, a város központjában helyezkedik el. Épülete régi, de jó állapotú, megfelelő komforttal ellátott, tiszta, rendezett, esztétikus környezetben fogadja az óvodásokat. Hátsó bejáratához 2020- ban készült el egy akadálymentesített feljáró.

A Nevelési Program megvalósulásához szükséges tárgyi feltételek adottak, karbantartásuk, bővítésük folyamatos. Megfelelő mennyiségű és minőségű eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, bővítésük folyamatos. Fontos számunkra a természetközeliség, melyet bizonyít, hogy minden csoportban fellelhetők több olyan természetes anyagokból készített játékok, melyeket az óvodapedagógusok alkottak.

Az intézményben, négy csoportszobában folyik a nevelő-oktató munka.

 

A Központi Óvoda humán erőforrása:

  • A gyermekek létszáma: 91 fő
  • A felnőtt létszám: 1 főigazgató, 2 főigazgató- helyettes 1 intézményi titkár, 7 óvodapedagógus 4 dajka, 1 gyógypedagógiai asszisztens

Az intézményben dolgozókra jellemző az értékek és célok közös képviselete, az együttgondolkodás, a minőségért való felelősségvállalás, a tenni akarás, az egyenletes munkaterhelés.

Minden csoportszobának sajátos arculata van, számos növénnyel, élő- és természetsarokkal igyekszünk formálni a gyermekek környezettudatos szemléletét. A gyermekcsoportok meleg színeikkel, korszerű bútoraikkal, derűs légkört sugároznak, biztonságot nyújtanak a gyermekek számára.

A kiszolgáló helyiségek kissé zsúfoltak, szűkösek. Közvetlenül az intézménnyel együtt, de külön bejárattal található az iroda, ahol az főigazgató, főigazgató helyettes és az intézményi titkár látja el a mindennapi feladatait.

Az óvoda tágas udvarral rendelkezik, emellett; újszerű, uniós elvárásoknak megfelelő játékok szolgálják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Környezeti jellegét tükrözik a virágszigetek-, fűszernövények-, gyógynövények-, komposztáló-, szelektív hulladékkezelő hely megléte. Törekszünk a 2016-ban elnyert „Örökös Zöld Óvoda” címnek megfelelően működni, a „Zöld szabályaink” betartásával tevékenykedni.

Udvarunkon található egy Ovi-Foci pálya, mely a 2018-2019-es nevelési évben lett ünnepélyes keretek között átadva. Igen népszerű a gyermekek körében, hisz a szervezett mozgások megvalósulási helyszíne mellett, a gyermekek közkedvelt játszóhelye az udvari szabad játékok során. A Központi Óvodával közös telephelyen található még a Bölcsőde, a – heti rendszerességgel kihasznált; jól felszerelt – tornaszoba, és egy sószoba.

Helyi nevelési programunk: a „Mesélő természet, beszélő környezet”, melynek szimbóluma egy lombos fa. Küldetésnyilatkozatunk: „Add a kezed és megmutatom a világot! „

Nevelésünk környezetcentrikus, melyhez közvetítő elemként járul az anyanyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelés. A közvetlen, személyes tapasztalatszerzésből az „Itt és most „- ból indulunk ki, gyűjtögetünk, fürkészünk, kísérletezünk, túrákat szervezünk.

Kiinduló elvünk, hogy a gyermekek fő tevékenysége a szabad játék, hisz ez a legjobb módja, hogy a környezettel való együttműködés szabályait elsajátítsák. A sokrétű tapasztalatszerzés segíti, hogy a gyermekek megismerkedhessenek a környezetük védelmével. A nevelőmunkánk tudatos, szakszerűen átgondolt tervezéséhez tematikus terveket készítünk, majd ezeket beépítve készítjük el projektjeinket, komplex témaheteinket. A műveltségi területek egymásra épülve egészülnek ki. Egy-egy témakör hatékony feldolgozásához egyre gyakrabban használunk IKT eszközöket, az intézményben többféle infókommunikációs eszköz áll rendelkezésünkre.

Környezeti nevelésünket hűen tükrözik Jeles napjaink ápolása, mint: Takarítási Világnap (Szep. 23.); Állatok Világnapja (Okt. 4.); Víz Világnapja (Márc. 22.); Föld Napja (Ápr. 22.); Madarak és Fák Napja (Máj. 10.), Környezetvédelmi Világnap (Jún. 5.).

Nagy figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő-, és az eltérő szociokulturális helyzetű gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására. Fontosnak tartjuk a másság elfogadására nevelést. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek számára biztosítjuk az önazonosságuk ápolását, megőrzését; a multikulturális nevelésen alapuló integrációt. Mindezek mellett, rendkívül fontosnak tarjuk a „tehetségígéretek” felismerését és gondozását, melyet hűen tükröz, hogy a Központi telephelyen 3 tehetségműhely is működik, mint: Kis felfedezők- (környezeti), Varázsceruza- (vizuális), Bóbita inter- és intraperszonális tehetségműhely.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a szülőkkel való együttműködésünkben, családjaink aktív segítői az óvodai életünk sikeres megvalósulásának. Igen magas százalékban vesznek részt projektjeink kiteljesedéséhez a gyűjtőmunkákban, a programok sikerese megvalósulásához szükséges szervezésekben; szülős délelőttökön; szülői értekezleteken; jeles napjainkon.

Fontosnak tartjuk PR tevékenységünket. A város életébe, a hagyományok ápolásába, – az óvodásokkal, illetve családjaik bevonásával – igyekszünk minél aktívabban bekapcsolódni, részesei lenni; ezzel is formálva szemléletüket, attitűdjeiket. Ilyen események: időszaki kiállítások, városi-, iskolai ünnepségek, civil szervezetek programjai, sportversenyek, a szüreti mulatság hagyományának ápolása, majális, gyermeknap, lovas napok.

Gyakran kirándulunk, felfedező túrákat teszünk a városunk központjától 3,5 km-re található országos hírű természetvédelmi területre: a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyre és a népi írók szoborparkjába. A sokrétű tapasztalatszerzés mellett segítjük a gyermekeink lakóhelyhez fűződő pozitív attitűdjeinek az alakulását, a tanösvény bejárásával megismertetjük velük a védett terület természeti és kultúrtörténeti értékeit is.

A Központi Óvoda nevelőtestületének tagjai, hűen vallják az intézmény hitvallását, jelmondatát, miszerint:

 

„ A gyermekek úgy érzenek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek.”

(Wlassics Gyula)

Óvodai csoportjaink:

Munkaközösség vezető: Kovács Lívia

Pillangó csoport

  • Gyermekek 24 fő
  • Óvodapedagógus: Kincses Péterné

Szűcsné Köteles Andrea

  • Dajka: Csicsely Gyöngyi

Napocska csoport:

Gyermekek: 24 fő

  • Óvodapedagógus: Kincsesné Fekete Gabriella

Kremniczki Erika

  • Dajka: Tóthné Tölcsér tímea

Ibolya csoport:

Gyermekek: 23 fő

Óvodapedagógus:       Győri Annamária

                                    Petőné Ökrös Éva Katalin

Dajka: Turbucz Zsigmondné

 

Szásszorszép csoport

Gyermeklétszám: 8 fő

  • Óvodapedagógus: Kovács Lívia
  • Pedagógiai asszisztens: Pákozdi Károly Istvánné
  • Dajka: Horváth Imréné