Körösparti óvoda

Három csoportos óvodánkban öt óvodapedagógus, egy gyógypedagógiai asszisztens, és három szakképzett dajka dolgozik. Közösségünk emberi kapcsolataira az egyenesség, a nyíltság és egymás elfogadása a jellemző.

A csoportjainkba vegyes életkorú (3-7 éves) gyermekek járnak, csoportlétszám 24-25 fő.

Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, egymásra figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet, a mindennapos művészeti nevelés megteremtése. Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködését, a mással nem helyettesíthető játék elsődlegességét.

A játékra alapozva szervezzük, a gyermek egyéni igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket.

Óvodánk hagyományőrző tevékenysége több évtizedes múltra tekint vissza. Szülők, nagyszülők segítségével sikerült összegyűjteni a városban még élő és elfelejtett hagyományokat, szokásokat. Olyan programot választottunk, amely a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése, a hátrányok kiegyenlítése mellett hangsúlyt fektet a hagyományok megismerésére, értékeink átadására, a művészetekhez kapcsolódó tevékenységekre. Nevelési gyakorlatunk adaptáció: Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programja, melynek rendszere jól illeszthető nevelési elképzeléseinkhez, tapasztalatunkhoz.

Óvodánk, illetve nevelési gyakorlatunk jelképének a pávát választottuk, amelyet Vésztő elismert fafaragó mestere Vári- Szalay István készített el nekünk, melyet elhelyeztük óvodánk homlokzati falán.

 

Gyermekképünk

Olyan gyermekek nevelése, akik mélyen kötődnek városunkhoz. Nyugodtak, boldogok, mert tele vannak élményekkel. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Erősen kötődnek a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységhez. Óvodás tartásuk van, önállóak és látszik rajtuk a kiegyensúlyozottság.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik és az esetleges hátrányok leküzdésére. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

 

Óvodai csoportjaink:

Munkaközösség vezető: Kurucsóné Csüllög Anikó

Meserét csoport:

Gyermekek 24 fő

Óvodapedagógus: Kurucsóné Csüllög Anikó

                               Polgárné Szőke Erzsébet

Dajka: Tóth Erika

 

Napsugár csoport:

Gyermekek: 24 fő

Óvodapedagógus: Balog Imréné Ladányi Erzsébet

                               Kardos Andrea

Dajka: Kovács Jánosné

 

Szivárvány csoport:

Gyermekek: 23 fő

Óvodapedagógus: Papné Tóth Ildikó

Pedagógiai asszisztens: Horváth Tiborné

Dajka: Ökrösné Lakatos Éva