Kis Felfedezők Tehetségműhely

„KIS FELFEDEZŐK” Természetismereti-, logikai tehetségműhely bemutatása

A tehetségműhelybe az óvodapedagógusok segítségével történik a gyermekek beválogatása, beválogatási szempontok által, mint az átlagon felüli adottságok, motiváció, kreativitás.
Célunk, hogy az átlag feletti, intellektuális képességekkel, adottságokkal rendelkező, az őket körülvevő világ iránt érdeklődő, fogékony gyermekek környezettudatos magatartását megalapozzuk a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakításával.
A hagyományos pedagógiai módszerek mellett speciális természettudományos módszerek kerülnek előtérbe: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás.
A természettudományos ismeretek iránti érdeklődésüket felkeltjük, az ökológiai szemléletüket formáljuk, a fenntarthatóságra való nevelést megalapozzuk, logikus gondolkodásukat fejlesztjük.
A gyermekek heti rendszerességgel vesznek részt a műhelymunkában. Olyan foglalkozásokat, tevékenységeket, gazdagító programokat biztosítsunk, amely a tág érdeklődési területüket, érdeklődésüket kielégíti, tovább bővíti.

 

Műhelyvezető: Szűcsné Köteles Andrea óvodapedagógus, és környezeti nevelő

Harmadik éve vezetem a „Kis felfedezők” természeti-, logikai tehetségműhelyt.

  A tehetség műhely foglalkozásokon felkeltem a gyermekek világ iránti kíváncsiságát, miközben igyekszem a természettudományos ismereteket gyermek közelivé varázsolni, így fokozatosan kitárulhat a világ a gyermekek előtt.

  Kihasználva a természet adta lehetőségeket olyan témaköröket dolgozunk fel, amelyekben a gyermekek élményközpontú tapasztalatokat szerezhetnek, ezáltal megismerkedhetnek az őket körülvevő világ természeti csodáival.

  A gyermekek személyisége eltérő, és képességeiben, adottságaikban is különbözőek. Vannak erősségeik, gyengeségeik. Az erősebb oldal támogatásán keresztül kompenzálódnak, fejlődnek a gyengébb képességeik is. A „kis tehetségígéretek” rendkívül érdeklődőek, nagyon lelkesek, örömmel vesznek részt a tehetségműhely munkájában. Az közös a gyermekekben, hogy mindegyikük nyitott az őket körülvevő világra, kreatívak, gazdag ismeretekkel, nagyfokú motiváltsággal rendelkeznek, amely a tehetségérzékenyítés kiindulópontja.