Bölcsőde

Több éves szünet után 2004-ben kezdte meg újra a működését Vésztőn a bölcsőde. Előbb az óvoda helyiségében egy csoport működött, majd 2005-ben egy szépen felújított épületben kapott helyett a 24 férőhelyes két csoportos bölcsőde. A város központjában, de mégis nyugodt, csendes helyen, a Központi óvoda épületével egy udvarban található. 2011-ben EU-s támogatással sikerült bővíteni és korszerűsíteni. Így három csoporttal 36 férőhelyessé vált. A csoportszobák belső terének kialakítása, színvilága gyermekközpontúságot tükröz. A bölcsődei játékeszközök mennyiségben, minőségben, anyagváltozatosságban korcsoportoknak és egyéni sajátosságoknak megfelelő lehetőséget biztosítanak, segítve a társas kapcsolatok alakulását, az empátia és tolerancia készségének kialakulását és az én tudat egészséges fejlődését. A készségfejlesztő, utánzó és szerepjátékok, babák, bábok, mesekönyvek, konstruáló és építőjátékok a nagymozgást fejlesztő járművek, labdák, vizuális neveléshez szükséges játékok, finommotorikát fejlesztő eszközök biztosítják a gyermekek zavartalan játéktevékenységét.

A tálalókonyha, a fürdőszobák, az átadók bútorzata, felszereltsége a gyermekek életkori sajátosságainak megfelel, kialakításuk modern, praktikus, balesetmentes. Az épület részben akadálymentesített.

Játszóudvar: Az óvoda udvarától elkülönített helyen van a tágas játszóudvar a levegőztetés színtere, ahol biztosítva van füves és betonos terület egyaránt. Többféle játékeszköz közül válogathatnak a gyerekek: kismotor, bicikli, takaróponyvákkal ellátott homokozók, homokozó játékok, csúszda, labda, alagút, tornyos csúszda, állványos hinta. 2023. tavaszán elkészült a műfüves játszókertünk, melyet a nyári nagy melegben napvitorlákkal és párásítóval látunk el. Minden korosztály megtalálja az őt motiváló játékot, melyek nagymozgásra, élményszerzésre és tapasztalatgyűjtésre adnak alkalmat a bölcsődés gyermekek számára.

A bölcsőde alapításától kezdve folyamatosan arra törekszünk, hogy a gyermekgondozáshoz-neveléshez kapcsolódó munkát magas színvonalon végezzük. Azt valljuk, hogy csak nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben felnövő gyermekekből válnak boldog, kiegyensúlyozott, a világra nyitott, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek. A kisgyermek életében az első 3 évnek meghatározó szerepe van a gyermek későbbi személyiségfejlődésében. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személyisége meghatározó. Fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a legteljesebb odafigyeléssel óvjuk és vigyázzuk a ránk bízott gyermekeket.

Célunk, hogy folyamatosan alkalmazkodva a környezet, család, a társadalom elvárásaihoz, elnyerjük és tovább növeljük a szülők bizalmát, elégedettségét.