főoldal

Previous
Next

 

 

Szeretettel köszöntöm az intézményünk iránt érdeklődő olvasókat!

Vésztő város Békés megye északi részén elhelyezkedő Sárréti település. Óvodánk közös igazgatású köznevelési intézmény, amely négy telephelyen működik. Négyszínvirág pedagógiai programunk a gyermekek alapvető tevékenységére a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, az egészséges életre való nevelésre épít. Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Esélyt biztosítunk a különleges bánásmódot igénylő és a különböző szociokulturális helyzetű családból érkező gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására. Kiemelten kezeljük a „tehetségcsírák” felismerését és gondozását. Mindezt jól szervezett komplex tevékenységgel, óvodapedagógusi segítséggel, a mindennapi élet feltételeinek és eszközeinek biztosításával érjük el.

Pardi Gézáné főigazgató

Központi óvoda

„Mesélő természet, beszélő környezet” program

Körösparti óvoda

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program

Komlódi-falvi óvoda és Mini Bölcsőde

„Mozgásfejlesztő-egészségvédő” program