Gyöngyszemeink Tehetségműhely

Gyöngyszemeink” Nyelvi tehetségműhely bemutatása

Az évek óta alkalmazott jó gyakorlat továbbfejlesztéseként, egy olyan alkotó meseműhelyt hoztunk létre, amelyben cigány irodalmi alkotások, mesék komplex, projektszerű feldolgozásával, minden gyermek, egyenlő esélyt kaphat, a benne rejlő tehetség ígéret kibontakoztatásához. Célunk, hogy a nem roma nemzetiségű gyermekeink is motiváltak legyenek a roma irodalmi alkotások, hagyományok, mesterségek megismerésére. A közös értékek megjelenítésével, és a közös élményekkel, erősödjön a másság elfogadása.
A mesék dramatikus feldolgozása során az interperszonális területek, és a gyermekek intraperszonális területeinek, önfejlesztő, önerősítő, önmegismerő képességeinek fejlesztését fontos feladatunknak tekintjük. Célunk, hogy a beválogatott gyermekek képesek legyenek közös produktumokat létrehozni egy-egy mese feldolgozásával. A szülőket bevonásukkal, szeretnénk megnyerni e nemes cél felé vezető út segítésében.
A differenciálás lehetőségeinek alkalmazása (dramatizálás, bábozás) során a gyermekek egyéni képességének figyelembevételével a kiemelkedő képességek fejlesztése valósul meg.
A gyermekek kiemelkedő képességeinek fejlesztését segítik a mesefeldolgozás során alkalmazott kooperatív módszerek, melyek során a gyermekek sokszínű gazdag fantáziájának, ötleteinek megfelelően, képesek egy-egy meserészletet többféle megjelenítéséhez. A kooperatív tanulás során, sokat profitálnak a közös munkából egymást is segítve. Az élményekre nagy hangsúlyt fektetve, élményeken alapuló foglalkozásokat szervezünk.
Az élménypedagógia módszerével, célunk a tanulási élmény megszerzése. A gyermeki élményvilág kialakulásának megalapozása által a későbbiekben kreatív, alkotó személyiségek bontakozhatnak ki. Cselekvő, tevékeny módon szerzett tapasztalati lehetőségek biztosításával, és a párban tevékenykedtetés során a gyermekek motiváltabbá válnak, több sikerélményhez jutnak. Az ünnepek alkalmával a gyermekek szereplési vágyának, fejlesztésére, a tanult mesék, versek, élvezetes elmondására, az óvodán belüli ünnepköszöntők adnak lehetőséget, amikor a kisebbeknek és a szülőknek kedveskednek a műhely tagjai

Egy-egy meseszereplő, báb vagy díszlet egyéni megtervezésére is lehetőséget kapnak a gyermekek, mely során fantáziájuk, képzeletük, kibontakozik, fejlődik.
A gyermekek fejlődésének egyéni nyomon követése, (kiemelve az anyanyelvi-kommunikációs képességeket) és egy strukturált megfigyelési szempontsor alapján, melyet az 5-6-7 éves gyermekek csoportjában dolgozó kolléga tölt ki, javaslatot tesz azokra a gyermekekre, akik véleménye szerint, részt vehetnek a műhelyfoglalkozásokon. A műhelyvezető további megfigyeléseket végez, egy átlagon felüli, motivációs és kreatív adottságokra épülő koncepcionális szempontsor alapján. A beválogatási szempontsor kiértékelése után azok a gyermekek kerülnek a műhelybe, akik az összesített pontok közül a legjobb nyolc eredményt értek el figyelembe véve a nemek arányát is. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő, roma gyermekek érdeklődésére, motivációjára.

Műhelyvezetők:
Kara Istvánné
óvodapedagógus
Lakatosné Kovács Ibolya
pedagógiai asszisztens